אודות הגרפולוגיה

מהי גרפולוגיה? 

 

הגרפולוגיה הינה תורת הכתב.

הכתיבה הינה פעולה משולבת של היד הכותבת, של בקרת העין (התאם ראייה-תנועה) ושל המוח.

כתב היד הינו תוצאה של פקודות המוח ודרכו ניתן לבחון את הנעשה במוחו של הכותב מבחינה שכלית, רגשית, נפשית וגופנית.

דף הנייר הינו העולם החיצון, שדה הפעולה של הכותב ואופן כתיבתו הינו סגנון התנהלותו בחיי היומיום.

כל קו, רישום ואות משקפים את התנהגותו, אישיותו ורגשותיו.כשם שאדם מציג עצמו ומשאיר את רישומו על סביבתו, כך ייראה כתב ידו על הדף.

 

כתב היד הינו אמצעי תקשורת להעברת מידע בין הכותב לבין הקורא.

תקשורת זו מתאפשרת על ידי שימוש בתקן הצורני של האלפבית שנלמד בבית הספר.

כל אדם מוסיף, מחסיר ומשנה במשהו מהצורה התקנית של האותיות וגם באופן שיבוצה בדף.

כל אחד יוצר כתב יד אופייני לו בצורה ובסגנון. כשם שאין שני אנשים זהים לחלוטין, כך אין שני כתבי יד זהים.

 

השינויים המופיעים בכתב האישי משקפים את טיב האינטרסים והמניעים, אשר גרמו לכותב לעצב את כתב ידו בצורה הנתונה.

 

כיצד נבנה פרופיל אישיותי - גרפולוגי ?


במהלך האבחון מתגבש ונבנה פרופיל אישיותי של האדם על פי ניתוח כתב ידו, המתבסס על סימני הכתב, משמעותם וצירופם לתמונה כוללת .

סימנים גרפיים כגון: עיצוב האות, גודל הכתב, ארגון הדף ועוד, נבדקים ונבחנים על סמך איפיונים פסיכולוגיים שונים.

 

ב               השמוש בכתב היד משמש כ"כלי תומך החלטה" לצד כלי אבחון אחרים.לכן במקביל, מתבצעים מבדקים השלכתיים נוספים (פסיכו-גרפיים) ולבסוף נעשית הצלבה בין מקורות המידע השונים.

 

על סמך כלל המבדקים מתוארת אישיותו הסמויה של הכותב- "הקופסה השחורה" והתנהגותו הגלויה.

ניתן לבחון את תכונות האופי של האדם, נטיותיו, כישוריו והפוטנציאל שבו. מאפיינים שונים כגון:אינטליגנציה, יכולת עמידה בלחצים, הסתגלות חברתית, יכולת ניהול, אמינות נחשפים אף הם בניתוח הגרפולוגי.

 

 

ב               היעוץ מסתמך הן על ידע מקצועי והן על נסיון מעשי מצטבר.